Contact information
Stora Åvägen 1
SE-436 34 Askim
Phone
+46 (0)31 94 00 00

kontakt@templar.se

B2B – Marknadsstrategi & Storytelling

B2B – Marknadsstrategi & Storytelling2018-12-16T19:33:34+00:00

Project Description

Vi fick i uppdrag att skapa ett helhetskoncept och en marknadsstrategi som skulle löpa över totalt arton månader med syfte att marknadsföra vår kund mot befintliga och presumtiva kunder.

Vi tog fram ett koncept där företagets anställda fick spela en stor roll, allt för att skapa trovärdighet och ett personligt varumärke. I fokus stod en reklamfilm som skapade grunden för en rad aktiviteter så som nyhetsbrev och julkort, kundevent och inbjudan till dessa.

Då företaget är verksamt inom oljebranschen skapades konceptet utifrån historien om den man som på artonhundratalet hittade oljan i USA. Genom att väva samman fiktion med autentiskt material skapade vi story som skulle visa sig vara både intresseväckande och något som skapade stort genomslag för kunden och dess varumärke.