Contact information
Stora Åvägen 1
SE-436 34 Askim
Phone
+46 (0)31 94 00 00

kontakt@templar.se

B2B – Kundaktivitet

B2B – Kundaktivitet2018-12-16T19:33:34+00:00

Project Description

Vårt uppdrag var att skapa en kundaktivitet utöver det vanliga. Syftena var att stärka företagets relationer med sina befintliga kunder och därmed öka lojaliteten hos dem.

Lösningen blev en tävling där flera lag tävlade mot varandra i ett race som gick genom hela Sverige under 36 timmar. Tävlingen filmades på plats och materialet användes sedan till en reklamfilm för den interna marknaden för att bygga varumärke och attrahera presumtiva kunder.

Resultatet blev så lyckat att det ligger med i strategin för de tre nästkommande åren.

 

”The organisation must have been excessively challenging”
Michael Bonalumi, Totsa